alte proiecte

Educatie rutiera - Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participantilor la trafic pentru cresterea gradului de siguranta rutiera

La Școala Gimnazială „George Emil Palade” s-au organizat și desfășurat patru activități personalizate de educație rutieră în cadrul Proiectului: „Educație rutieră - Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea gradului de siguranță rutieră”: „Strada, cât un covoraș!”, „Cu bicicleta sau cu trotineta pe stradă și fără accidente!”, „De ce facem accident?” - cauze ale evenimentelor rutiere în care sunt implicați minori, „Pietonii isteți evită accidentele!”. Prin aceste activități, elevii și-au însușit reguli de circulație ce trebuie respectate de către pietoni și bicicliști, precum și cauzele generatoare de evenimente rutiere. În discuțiile cu aceștia, s-a pus accent și pe importanța sprijinului școlii și al familiei în prevenirea accidentelor de circulație, pe sarcinile ce revin cadrelor didactice, conform îndrumarului comun M.E.-M.A.I. privind activitățile de educație rutieră din învățământul preuniversitar.

Povestea unui proiect

”Împreună pentru viitor” - proiect al Asociației Părinților ”Sprijiniți Școala”, finanțat prin Cercul de donatori organizat de Fundația Comunitară Buzău.

Științescu Buzău: Biochimia organismului uman

Biochimia organismului uman este o inițiativă educațională STEAM, câștigătoare la Fondul Științescu Buzău, ediția 1.0, un proiect al Asociației Părinților „Sprijiniți Școala” și al profesorilor din Școala Gimnazială „G. E. Palade” din Buzău

În cadrul proiectului s-au realizat activități interactive, interdisciplinare prin care elevii vor descoperi importanța apei și a substanțelor chimice ce intră în alcătuirea organismului uman. S-au realizat dezbateri pe numeroase teme: dovezi despre apariția vieții (evoluția chimică, evoluția biologică), biochimia la nivel celular, structura și importanța acizilor nucleici.

Experimentele științifice presupun realizarea de modele: molecule de apă, organe reprezentate din punct de vedere chimic, fus de diviziune, cromozomi, etc.