Despre noi

Istoricul unității școlare

La 15 septembrie 1968, în peisajul învăţământului buzoian avea să se înscrie o nouă pagină. Apărea o nouă şcoală, Şcoala Generală Nr. 15 Buzău.

Presa vremii, prezentă şi ea la eveniment, consemna în "Viaţa Buzăului", anul I, nr. 181 din 17 septembrie 1968, la rubrica semnată de Ştefan Surugiu, Mircea Ichim şi Corneliu Stefan, urmatoarele: "Şcoala îşi deschide pentru prima oară porţile... E o cladire înalta, zvelta, cu salile scăldate de lumina soarelui. Şcoala Generala Nr. 15, Crâng se numară printre cele mai mari şcoli generale din municipiul nostru. Are 24 de săli de clasă în care învaţă peste 800 de elevi. Dintre aceştia, 28 în vârstă de numai 6 ani formează o clasă specială. Tot aici va funcţiona şi Liceul Economic".

Construcţia acestei şcoli, începută în anul 1967, pe vremea când, Buzăul era încă raion în fosta regiune Ploieşti, din fonduri bugetare şi din iniţiativa Sfatului Popular al Regiunii Ploieşti, DSAPC, şef proiect arhitect S. Petrescu, se finalizează în vara anului 1968, după reforma administrativă, care adus la apariţia judeţului Buzău şi a municipiului Buzău ca reședinţă de judeţ. Valoarea totală a investiţiei s-a ridicat la 3.420.000 lei, terenul aferent cladirii era de 13.000 m2, la care se adaugă 800 m2, pentru loturi experimentale. Școala se compunea din: 24 săli de clasă, un laborator de fizică cu depozit, un laborator de chimie cu depozit, 2 ateliere cu depozite, o cancelarie, secretariat, cabinet director, bibliotecă, cabinet medical, cabinet stomatologic, camera material didactic, sediu PMR și sindicat, 2 depozite, vestiar personal, 6 grupuri sanitare elevi, un grup sanitar propriu.

Amplasamentul construcţiei şcolii s-a făcut pe terenul unde altădată fusese ferma agricolă a Şcolii Normale de băieţi (azi Liceul Pedagogic "Spiru Haret") pe o suprafaţă de aproximativ 2, 5 pogoane, mai precis pe locul unde fusese via, grădina de legume si grajdurile acestei şcoli.

Şcoala Generală Nr. 15, care avea să şcolarizeze populaţia din Cartietrul Micro 12, adică din zona bulevardului N. Bălcescu, Spiru Haret şi Unirii, aflată în plină dezvoltare edilitară. Şcoala este situată pe strada Spiru Haret, nr.8, la distanţă de aproape 1 km de bariera Ploieşti, poartă principală de intrare în oraş dinspre Bucureşti, în apropierea renumitului parc Crâng, între bulevardul N. Bălcescu şi Unirii, în centrul marelui cvartal de blocuri care formează cartierul Crâng şi Unirii. În imediata ei vecinatate se află Clubul sportiv şi Liceul Pedagogic “Spiru Haret".

În anul şcolar 1968-1969, şcoala a debutat cu un numar de 26 de clase, din care 14 la învăţământul primar şi 12 la învăţămantul gimnazial, cu un numar de 861 elevi, 32 cadre didactice (14 învăţători şi 18 profesori) şi 6 persoane TESA. Şcoala a preluat întreaga populaţie şcolară a claselor I-VIII de la Liceul Pedagogic la care s-au adăugat şi elevi mutaţi de curând în blocurile învecinate.

Primii directori ai şcolii au fost prof. Ana Baciucu, director prim în perioada 1968-1980 şi prof. Maria Zotoiu, director adjunct.

Spaţiul de şcolarizare a fost la început excedentar, de aceea în primii ani el a găzduit unele grupe de gradiniță de la Caminul de copii vecin, unele clase ale Liceului Economic sau chiar clase de a IX-a si a X-a afiliate la unele licee din oraș (perioada 1969-1977). Celelalte două corpuri de clădiri, sala de gimnastică şi clădirea atelierelor şcolare au fost construite mai târziu, în perioada 1974-1983.

Clădirea atelierelor şcolare are trei nivele şi 9 săli de clasă în care au funcţionat atelierele de lăcătuşerie, de tâmplărie, de electromecanică, de croitorie, de menaj, precum şi cel de-al doilea laborator de fizică.

Începând cu anul școlar 2003-2004 unitatea se va numi Școala Generală "George Emil Palade" Buzău.

Viziunea

Școala Gimnazială "George Emil Palade" din Buzău susţine o educaţie în schimbare, orientată spre valori democratice şi umaniste, care oferă şansa fiecărui copil, tânăr şi cadru didactic de a atinge propria excelenţă, într-un mediu stimulativ, pentru a deveni un cetăţean european activ, într-o societate a cunoaşterii, competitivă şi dinamică.

Misiunea

Încercăm să configurăm misiunea unei şcoli care vrea să pregătească elevii pentru viitor, încercând să facă din informaţie a patra resursă, să transforme informaţia în cunoaştere şi să ofere elevilor ei, cheia spre comunitatea globală a viitorului. În acest context, ne propunem ca învăţarea să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline şi tehnologii complexe.

În noul mileniu, Școala Gimnazială "George Emil Palade" din Buzău va fi recunoscută pe plan naţional si internaţional pentru:

O înaltă calitate, o puternică motivaţie, angajare şi atitudini profesionale din partea corpului profesoral;

Climatul intelectual oferit ca suport elevilor ajutându-l pe tânăr să decidă asupra propriei cariere;

Abilitatea de a crea medii de învăţare utilizând calculatorul, care va influenţa în viitorul apropiat toate formele de educaţie;

Cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate.