Anunțuri

Obiective și indicatori de pereformanță personal nedidactic începând cu data de 01.01.2023

Rezultatul concursului de promovare în postul de laborant informtică S II

Anunț concurs de promovare în postul de laborant informtică S II

Anunț privind testul de competențe lingvistice pentru admitere în clasa a V-A intensiv engleza

Procedura intensiv engleză

Rata de vaccinare